DONACIJA g. WEISSA

DONACIJA g. WEISSA

 

DONACIJA gospodina WEISSAU ime gospodina Branka Weissa, donatora, članovi predsjedništva Udruge Štambuk (Alba, Bruno, Dario i Mario Štambuk) predali su u petak, 21. lipnja 2019 u 10,00 sati, načelniku Općine Selca, Ivanu Marijančeviću,portrete dr. Ivana Štambuka (1857-1920), liječnika i nekadašnjeg načelnika općine Selca te Ante Štambuka (r. 1823.), pravnika.

dr. Ivan Štambuk (1857-1920)

Ante Štambuk (r. 1823.)

vijećnica općine Selca: Dario, Bruno, Ivan i Mario

vijećnica općine Selca: Dario, Bruno, Ivan i Mariovijećnica općine Selca: Dario, Bruno, Ivan, Alba i Mario

Svečani čin primopredaje i potpis Ugovora o donaciji odgođen je za kolovoz 2019. kad je dr. B. Weiss planirao boraviti na Braču. Dogodilo se to upravo na dan održavanja Croatiae redivive, 9. kolovoza 2019. Na ovom vrijednom daru donatoru dr. Branku Weisu zahvalio je i uručio prigodnu zahvalnicu općinski načelnik Ivan Marijančević. Sve se to događalo na selačkoj Pijaci, pred brojnom publikom. Dr. Branko Weiss je sin Vesne Štambuk, udane Weiss, koja je praunuka portretiranog Ante i koja je u miraz donijela ova dva portreta. Štambuci su se vratili kući!

Nakon uručenja zahvalnice posjećena je općinska vijećnica, u kojoj su izloženi darovani portreti.

Dr. Branko Weiss s zahvalnicom i portretima koje je poklonio Općini Selca

Desni portret, umjetnički vrjedniji i stariji po nastanku (sredina 19. stoljeća) prikazuje Antu Štambuka (kazata Zorin) koji je po struci bio pravnik. Portret na lijevoj strani prikazuje dr. Ivana Štambuka (Zorin, sin pravnika Ante ) koji je bio liječnik u Selcima i radio u ordinaciji koja je bila smještena u prizemlju palače Štambuk.

Ugovorom se Općinu Selca obvezuje na trajno čuvanje ovih vrijednih djela koja svjedoče o povijesti općine i ulozi naših predaka u njezinu razvitku. Portreti su izvedeni u tehnici ulja na platnu. Za sada nisu poznati njihovi autori. Pretpostavlja se da su portreti rad dvojice talijanskih majstora iz sredine i druge polovice 19. stoljeća. Predstoji nam da se to istraži.

Donacija plemenitog gospodina Branka Weissa realizirana je uz veliku zalaganje i pomoć našeg Daria.

 


Udruga ŠTAMBUK – Selca, otok Brač, Hrvatska
OIB 55907686126
e-mail: info@stambuk.hr
www.stambuk.hr