Rodoslovlje

Zatražite dodavanje ili promjenu stabla obitelji Štambuk

Možete odabrati između dvije metode za podnošenje zahtjeva. Napomena: za bilo koju metodu možete prepoznati svakog pojedinca koji je već u obiteljskom stablu prema njihovom jedinstvenom oznakom broju. Molimo jasno naznačite da koristite oznaki broj, ako to radite, pomoću prefiksa “oznaka”.

 

Ispunite donji obrazac, predajući jedan obrazac za svaku osobu koju želite dodati ili promijeniti u obiteljskom stablu. Primit ćete potvrdnu e-poštu s pojedinostima koje ste nam poslali nakon što kliknete Pošalji.

 

Ispunite donji obrazac, predajući jedan obrazac za svaku osobu koju želite dodati ili promijeniti u obiteljskom stablu. Za ispunjavanje obrasca morate unijeti email adresu . Primit ćete potvrdnu emailu s pojedinostima koje ste nam poslali nakon što kliknete Pošalji.

U ovom obliku su obavezna samo polja 1, 39 i 40. Ako trebate poslati privitke, pošaljite ih kao odgovor na emailu s potvrdom.

 

 

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

Preuzmite i popunite bilo koji od sljedeća dva obrasca, skenirajte ih ako je potrebno, i pošaljite ih na geni@stambuk.hr. Za svaku osobu koju želite dodati ili promijeniti u obiteljskom stablu morate ispuniti jedan obrazac. Ako nemate pristup emaili, možete nam poslati ispunjene obrasce  i poštom na:

Dario Štambuk

10000 Zagreb,

Petrinjska 31

(Hrvatska)

Ispunite donji obrazac, predajući jedan obrazac za svaku osobu koju želite dodati ili promijeniti u obiteljskom stablu. Primit ćete potvrdnu e-poštu s pojedinostima koje ste nam poslali nakon što kliknete Pošalji.

 

Ispunite donji obrazac, predajući jedan obrazac za svaku osobu koju želite dodati ili promijeniti u obiteljskom stablu. Za ispunjavanje obrasca morate unijeti email adresu . Primit ćete potvrdnu emailu s pojedinostima koje ste nam poslali nakon što kliknete Pošalji.

U ovom obliku su obavezna samo polja 1, 39 i 40. Ako trebate poslati privitke, pošaljite ih kao odgovor na emailu s potvrdom.

 

 

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

Preuzmite i popunite bilo koji od sljedeća dva obrasca, skenirajte ih ako je potrebno, i pošaljite ih na geni@stambuk.hr. Za svaku osobu koju želite dodati ili promijeniti u obiteljskom stablu morate ispuniti jedan obrazac. Ako nemate pristup emaili, možete nam poslati ispunjene obrasce  i poštom na:

Dario Štambuk

10000 Zagreb,

Petrinjska 31

(Hrvatska)