Siniša Štambuk se pridružuje Predsjedništvu udruge