ŠTAMBUK 2019 SELCA – SAŽETAK

ŠTAMBUK 2019 SELCA – SAŽETAK

 

Štambuci su se okupili 10. kolovoza 2019. godine u svojem ishodištu u Selcima u
svojem kamenom gnijezdu kako ga je nazvao dr. Drago Štambuk, pjesnik i
veleposlanik. Prema programu, u jutro je održana redovna godišnja skupština Udruge
Štambuk s izvješćem o radu Udruge u prošloj godini: o okupljanju Štambuka u
Zagrebu u svibnju 2019, organizaciji okupljanja u Selcima, izdavanje knjige o povijesti
i rodoslovlju Štambuka, organizaciji okupljanja u Hvaru (prvi put). Navečer je poslije
sv. mise koju je predvodio biskup u miru Slobodan u crkvi Gospe Karmelske
nastavljeno druženje u Zorin dvoru u kojem je nazočilo više od 130 štambučkih
potomaka i prijatelja iz svih krajeva svijeta.

Štambuci i prijatelji okupljeni na predstavljanju knjige o rodoslovlju u Zorin dvoru

Skupu se obratio i dr. Drago Štambuk

 


Udruga ŠTAMBUK – Selca, otok Brač, Hrvatska
OIB 55907686126
e-mail: info@stambuk.hr
www.stambuk.hr